YourInterim

YourInterim tuo käyttöönne väliaikaisen kokeneen henkilöresurssin jopa huomisaamusta alkaen.

Maailmalla yleinen vuokrajohtajuus yleistyy Suomessakin

Suomenkin yritykset ovat alkaneet yhä useammin seurata kansainvälistä trendiä ja hyödyntää kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia erilaisiin väliaikaisiin tarpeisiin. Liiketoiminnan kasvattaminen, karsiminen tai henkilövajeen väliaikainen täyttäminen ovat tyypillisiä tilanteita, joissa ulkoista apua tarvitaan.  Advion Group on kehittänyt tähän palvelumuotoon oman konseptinsa – YourInterim-palvelun – jonka tekee ainutlaatuiseksi se, että meiltä löytyy valmiina iso joukko eri alojen ammattilaisia ottamaan haasteen vastaan vaikka huomenna. Emme etsi vaan tarjoamme ammattilaisia!

Mikä on YourInterim-vuokrajohtaja?

YourInterim-palvelu edustaa uudenlaista, aiempaa tehokkaampaa johtamista. Siinä yhdistyvät aikaansaannokset, tuloksenteko ja vastuu. Asiakasyrityksille YourInterim-vuokrajohtaja on riskitön ja joustava tapa hankkia ylipätevää osaamista määräaikaisiin projekteihin. YourInterim-vuokrajohtajan voi hankkia myös osa-aikaiseksi, vaikkapa vain yhdeksi päiväksi viikossa. Toimeksiantojen kestot vaihtelevat tyypillisesti kolmesta kuukaudesta vuoteen tai pariin.

Väliaikainen YourInterim-vuokrajohtaja toteuttaa asiakasyrityksen kanssa sovitun toimeksiannon. Samalla hän siirtää osaamistaan ja kokemustaan työyhteisöön.

YourInterimin käyttötilanteita

YourInterim-vuokrajohtaja on aidosti asiakkaan strateginen resurssi. Hän voi täydentää työyhteisön sen hetkistä kompetenssi- tai resurssivajausta tai tulla auttamaan kriisitilanteiden ratkaisemisessa.

Myös erityyppisten muutostilanteiden läpivienti on tyypillistä YourInterim-vuokrajohtajien työkenttää, olipa kyseessä sitten kasvu tai karsinta.

YourInterim-vuokrajohtaja vastaa vain ja ainoastaan toimeksiantoa koskevista liiketoimintaratkaisuista ja raportoi niistä suoraan asiakasyrityksen johdolle.

YourInterimin hyödyt

YourInterimin keskeisin hyöty on kokeneen ja osaavan lisäresurssin löytyminen nopeasti paikkaamaan yrityksen henkilövajetta.

Tällainen henkilö on yleensä ylipätevä kyseiseen tehtävään. Näin taataan parhaat mahdolliset tulokset.

YourInterim-toimeksinnossa määritellään projektin tavoitteet ja vastuualueet. Tämän jälkeen YourInterim-vuokrajohtaja keskittyy vain ja ainostaan niihin eikä osallistu muuten yrityksen rutiineihin tai arkipäivän toimintaan.

YourInterim-vuokrajohtaja on monessa tapauksessa kaikkein kustannustehokkain tapa saada nopeasti asioita eteenpäin.

YourInterim-vuokrajohtaja on ulkopuolinen sisäpiiriläinen organisaatiossa.

YourInterim-vuokrajohtaja on sekä generalisti että spesialisti!

Kaikilla YourInterim-vuokrajohtajillamme on sekä yleis- että erikoisosaamista. Suurin osa on toiminut yritysten johtotehtävissä C-tason toimenkuvissa. Perinteisten toimenkuvien lisäksi joukoistamme löytyy myös erikoisaajia esimerkiksi vienti- tai kielialueille, joissa paikallistuntemuksella ja natiivikielellä on ensiarvoinen merkitys. Takaamme että jokaisella YourInterim-vuokrajohtajallamme on tarpeeksi kokemusta, osaamista ja ammattitaitoa vaativien projektien läpivientiin.

YourInterim-vuokrajohtajat

Esimerkkejä YourInterim-vuokrajohtajien käytöstä

Energia-alan kansainvälinen high tech -yhtiö, case Rescue

 • Lähtötilanne: Yritys oli taloudellisesti erittäin heikossa tilanteessa: oma pääoma oli negatiivinen ja tilauskanta olematon. Käytännössä yritys oli konkurssikypsä ja vailla johdon näkemystä etenemissuunnasta.
 • YourInterim johtaja: Nopealla aikataululla hälytetyn Advionin YouInterim-vuokrajohtajan tavoitteena oli nopeasti ymmärtää kokonaisuus ja kartoittaa kasvun mahdollisuudet.
 • Tuloksia: Nopealla aikataululla YourInterim-vuokrajohtaja haki yrityksen heti yrityssaneeraukseen ja valisteli saneerausohjelman rungon. Yrityksen tuotteet ja teknologiaratkaisut ovat maailman huippuluokkaa. Koska jakeluverkosto on heikko, sen kehitys on nyt aloitettu. Avainasemassa tulee olemaan näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla. Siihen tähtäävät markkinointitoimenpiteet on nyt aloitettu. Myös yrityksen omistus järjestellään uudelleen. Työ jatkuu.

Kansainvälisen analytiikkayrityksen tulo Suomen markkinoille, case Market Entry

 • Lähtötilanne: Pohjoismainen analytiikka- ja big data -yritys oli laajentunut onnistuneesti kaikkiin Pohjoismaihin Suomea lukuunottamatta. Asiakaskannassa oli paljon myös suomalaisia yrityksiä, joten toimiston ja yrityksen perustaminen Suomeen oli luonnollinen laajentumissuunta.
 • YourInterim-johtaja: Advionin YourInterim-poolista löytyi yrityksen toimialaa hyvin tunteva henkilö, jolla oli myös laaja kontaktiverkosto asiakaskuntaan. Sopimus tehtiin Ruotsin emoyhtiön kanssa ja uusi YourInterim-vuokrajohtaja aloitti Suomen maajohtajana alle viikossa.
 • Tuloksia: YourInterim-vuokrajohtaja perusti Suomeen tytäryrityksen ja solmi sopimukset tärkeimpien kumppaneiden sekä asiakkaiden kanssa. Hän kasvatti Suomen organisaatiota rekrytoimalla avainhenkilöt. YourInterim-toimeksiannon lopputuloksena vuoden kuluttua oli Suomen markkinoilla toimintansa vakiinnuttanut, kasvava ja kannattava palveluyritys.

Voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva innovatiivinen uusiutuvan energian start up, case CFO

 • Lähtötilanne: Yrityksellä on loistava liikeidea. Tuotekehitys ja myynti olivat kehittyneet voimakkaasti, arvioiden mukaan kannattavasti. Yrityksessä ei kuitenkaan ollut tarkkaa tietoa kokonaistilanteesta, koska käytössä ei ollut talous- ja seurantajärjestelmää. Yrityksessä ei ole yhtään talouden ammattilaista.
 • YourInterim-johtaja: Advionin kokenut YourInterim-vuokrajohtaja aloitti työnsä yrityksen osa-aikaisena talousjohtajana alle viikossa yhteydenotosta.
 • Tuloksia: Advionin YourInterim-vuokrajohtaja on työskennellyt yrityksen talousjohtajana keskimäärin päivän viikossa. Hän on lanseerannut ensimmäisen version yrityksen toimintaa ja tuleviakin tarpeita tukevasta taloushallintajärjestelmästä. Yrityksen ylin johto on erittäin tyytyväinen YourInterim-vuokrajohtajan aikaansaannokseen saatuaan kattavat, säännölliset raportit, joilla toimintaa pystytään ohjaamaan faktoihin perustuen. Työ jatkuu.

Keskikokoinen suomalainen valmistavan teollisuuden yritys, case Turnaround

 • Lähtötilanne: Yritys oli myyty uusille, ulkomaalaisille omistajille. He päättivät vaihtaa yrityksen hallituksen ja hallituksen välittömästi saadakseen kokeneen henkilön johtamaan yrityksen pois tulos- ja kassakriisistä.
 • YourInterim: Advionin YourInterim-poolista löytyi lyhyellä varoitusajalla kansainvälisillä markkinoilla toiminut CEO-tasoinen vastuunkantaja, joka aloitti työnsä yrityksen täysiaikaisena varatoimitusjohtajana ja CFO:na.
 • Tuloksia: Advionin YourInterim-vuokrajohtaja on työskennellyt yrityksen palveluksessa Suomen paikallisjohtajana yli vuoden. Yrityksen tulos on parantunut eikä yritys ole enää kassakriisissä. Seuraavat askeleet ovat löytää yritykselle pääomarahoitusta ja laajentaa tuotantoa. Työ jatkuu.

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top