YourChange

Successful Business Transformation Requires a Deep Understanding of People, Processes and Technology

Menestyvä yritys on jatkuvassa muutoksessa

Muutokset voivat olla pieniä inkrementaalisia parannuksia toimintaan tai huomattavia liiketoiminnan rakenteita muuttavia hankkeita. YourChange on systemaattinen tapa määritellä yrityksen nykyinen toiminta, tahtotila sekä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oli kyseessä sitten toiminnan uudelleen järjestely, turn-around, liiketoiminnan osto tai myynti, uuden liiketoimintamallin toteutus, tuotannon lokalisointi tai toiminnan tehostaminen, YourChange tarjoaa ratkaisut.

Hankkeiden tavoitteena on aina kasvattaa yhtiön arvoa, parantaa kassavirtaa ja kannattavuutta sekä nostaa yrityksen markkina-asemaa markkinoilla.

YouChange sisältää koetellut, asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt toimenpiteet muutoksen onnistuneelle läpiviemiselle. Tilannearvio, laskelmat ja suunnitelmat tehdään yhdessä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa.

YourChange osoittaa MIKSI muutos on yrityksesi kannalta kannattava, se kertoo MITÄ  muutoksella tullaan saavuttamaan, se sisältää suunnitelmat MITEN kaikki toteutetaan sekä osoittaa KENELLE muutoksesta on mitäkin lisäarvoa.

 

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top