Kansainvälinen vesipäivä – International Water Day 22.3

Water Day 22.3 Video in English

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Maapallon kokonaisvesivaroista vain noin 3 % on ihmiselle ja eläimille välttämätöntä makeaa vettä. Siitä suurin osa on varastoitunut jäätikköihin sekä maa- ja kallioperään.  Vain noin 1 % makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä, joissa ja tekoaltaissa ja siitäkin on suuri osa yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien sekä maatalouden lannoite- ja torjunta-aineiden saastuttamaa. Myös vesihävikki aiheuttaa vesipulaa. Suurkaupungeissa jopa 40 prosenttia vesivaroista menee hukkaan sekä hävikkinä että likaantumisena.

Maapallon vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Vähiten makeaa vettä on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Suomessa uusiutuvia vesivaroja on puolestaan Euroopan unionin maista eniten henkeä kohden. Olemme puhtaan veden saatavuuden suhteen etuoikeutetussa asemassa. Vesivarantojensa perusteella 40 maata elää jatkuvassa veden puutteessa, useimmat näistä maista Lähi-idässä sekä pohjoisimmassa ja eteläisimmässä Afrikassa (uusiutuvat makeanveden varat alle 1 700 kuutiometriä asukasta kohti vuodessa).

Maailmassa on arviolta 425 miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään puhdasta vettä. Noin 980 miljoonalta ihmiseltä puuttuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käymälät. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on ilman puhdasta juomavettä ja perussanitaatiota yhteensä noin 3,6 miljardia ihmistä. Puhtaan juomaveden ja kunnon sanitaation puute johtaa vuosittain arviolta noin 1,5 miljoonan lapsen kuolemaan.

vesi5

Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana vedenkäyttö maapallolla on esitettyjen arvioiden mukaan kuusinkertaistunut, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin väestönkasvu samana aikana. Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat lisänneet vedenkulutusta, samoin veden hukkaa ja saastumista. Varsinkin Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa vettä kulutetaan enemmän kuin sitä syntyy.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävään kuivuutta jo ennestään kuivuudesta kärsivillä alueilla. Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etelä-Aasia kärsivät vuosikymmeniä kestäneestä huonosta vesiresurssien hoidosta ja veden kontrolloimattomasta käytöstä. Laajat metsähakkuut ovat heikentäneet maaperän vedensitomiskykyä, ja ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut sateisuuden jakautumiseen maapallolla.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

Veli-Matti Nopanen, Partner, Advion Group Oy

 

Kirjoittaja on yksi Advion Group Ltd:n perustajista.

Veli-Matilla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä myyntityöstä. Tällä hetkellä hän auttaa suomalaisen vedenpuhdistusteknologian tuotteistamisessa, kansainvälistymisessä ja uusien markkinoiden löytämisessä.

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top