Advion mukana työministeri Jari Lindströmin ja Team Finlandin vierailulla Mosambikiin ja Sambiaan 3.-8. 9.2017

Matkalle osallistuu Finpron kokoama yritysvaltuuskunta, joka koostuu muun muassa metsä- ja kaivosalan sekä cleantech-alan yrityksistä. Advion Groupin edustajana on hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen. Vierailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vientiä Afrikan kehittyville markkinoille ja avata ovia uusille kumppanuuksille. Yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille yrityksille löytyy Mosambikin luonnonvara-, biokaasu- sekä mineraali- ja metsäsektoreilta.

Sambia on maailman suurimpia kuparintuottajia, ja maalla on huomattavat metsävarat. Suomalaisille yrityksille markkinamahdollisuuksia tarjoavat muun muassa kaivosteollisuus, maaja metsätalouden kehittäminen, kestävät energiaratkaisut sekä yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen.

– Suomi tunnetaan sekä Mosambikissa että Sambiassa luotettavana kumppanina pitkään jatkuneen kehitysyhteistyön ansiosta. Mosambikin ja Sambian kehittyvä yksityissektori mahdollistaa kasvavan kaupallis-taloudellisen yhteistyön molempien maiden ja Suomen välillä. Olen mielelläni yritysten apuna, sanoo työministeri Jari Lindström.

Vuonna 2016 viennin arvo Suomesta Mosambikiin oli 7,6 miljoonaa euroa, kun taas tuonnin arvo oli noin 8,7 miljoonaa euroa. Vienti koostui ensisijaisesti raaka-aineista, poltto- ja voiteluaineista, kemiallisista aineista ja tuotteista sekä koneista ja laitteista. Tuonti Mosambikista muodostui pääasiassa elintarvikkeista ja raakaaineista. Suomen vienti Sambiaan on kasvussa. Tavaravienti on viime vuodet ollut 25 miljoonan vuositasolla, josta suurin osa on koneteollisuuden tuotteita kaivosteollisuuteen.

Vuonna 2016 Sambia oli kauppavaihdolla mitattuna Suomen 5. tärkein kauppakumppani vähiten kehittyneiden maiden sekä muiden matalan tulotason maiden välisessä kaupassa. Pääosa viennin kasvusta on sähkögeneraattoreita ja niiden osia sekä maansiirto- ja kaivinkoneita. Tuonti Sambiasta Suomeen on lähes olematonta.

Matkalle osallistuvat yritykset ja toimijat: Advion Group, Arbonaut, BioGTS, Fimuskraft, Finnfund, GTK, Niras Finland, Normet, Pelastakaa Lapset, Outotec, Simosol, VTT, Vumos ja Wärtsilä.

Matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksella #JarppaMoZam ja @AdvionGroup

TEM-tiedote

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top