YourInterim-CRO korjaa myös rakenteet kuntoon!

CRO (Chief Restructuring Officer) on organisaation ulkopuolinen ja riippumaton yritystoimintojen ja rakenteiden uudistaja, joka toimii suoraan yrityksen omistajien tai johdon alaisuudessa. Varsin usein kyseessä on yrityksen taloudellisen kriisitilanteen akuutti korjaaminen. Termin restructuring synonyymi on useissa tapauksissa myös rescue!

YourInterim-CRO on kokenut kriisitilanteiden johtaja. Hän on tottunut toiminaan myrskyn silmässä, myös silloin, kun kohdeyhtiöllä on edessään rahoituksen loppuminen ja ollaan kirjaimellisesti kuilun reunalla. CRO:n on käsiteltävä oikeudenmukaisesti velkojia, työntekijöitä, asiakkaita ja pitää yllä selkeää tiedotuspolitiikkaa yrityksen hallitukselle.

Perustoimintojen on jatkuttava samalla kun rakennemuutos alkaa taustalla. Yrityksen tervehdyttämisprosessi vaatii psykologista silmää, vahvaa johtajuutta ja kannattavan liiketoiminnan ymmärrystä. YourInterim-CRO:n tehtävälistan kärjessä ovat usein:

 • Antaa organisaatiolle energiaa ja toivoa, mutta tuoda myös kuria ja ymmärrys asioiden kiireellisyydestä
 • Valmistella uusi strategia ja toimintasuunnitelma liiketoiminnalle  väistämättömät muutokset huomioiden
 • Muodostaa tehokas johtoryhmä toteuttamaan muutoksia
 • Tuoda uutta ajattelutapaa koko organisaatioon ja voittaa kaikkien luottamus

YourInterim-CRO ottaa vastuun yrityksen suunnanmuutoksesta täysin objektiivisesti ilman poliittista painolastia, sidoksia vanhaan tai lupauksia mihinkään suuntaan. Sellainen henkilö voi havaita ongelmia, jotka eivät näy yrityksen sisäpiiriläisten silmissä. Tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Hallitustyöskentelyn muokkaus, jolloin myös ulkopuolisten jäsenten mukaanotto tulee mukaan keskusteluun.
 • Yrityksen todellisten vahvuuksien ja menestystekijöiden selvittäminen, joiden varaan rakennetaan lyhyen tähtäimen strategia.
 • Markkina- ja kilpailutilanteen arviointi yrityksen näkökulmasta.
 • Organisaation rakenteen muutos rescue-strategiaan.
 • Yritysjohdon muokkaaminen vastaamaan tilannetta ja tavoitteita.
 • Talous-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien päivittäminen ajan tasalle.
 • Uudistetaan, myydään tai suljetaan alisuoriutuvat ja kannattamattomat liiketoiminnot tai kanavat.

Advionin listoilta löytyy CRO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Ane, Ari, Calle ja Hans. He ovat vieneet menestyksekkäästi läpi vaativia muutosprojekteja, joihin on sisältynyt myös ulkoisia rahoitusratkaisuja, yrityskauppoja ja toimintojen hallittuja alasajoja. Kaikki ovat erittäin kielitaitoisia ja TMC-sertifioituja muutosjohtamisen konsultteja, suurimmalla osalla on myös HHJ-tutkinto.


Arilla on vuosikymmenten käytännön kansainvälinen kokemus strategisissa ja operatiivisissa johtotehtävissä. Globaalien suuryritysten palveluksessa ollessaan hän on asunut yli 16 vuotta ulkomailla, neljällä mantereella, kuudessa maassa. Ari luonut asiakas- ja toimittajasuhteita ja yhteistyöverkostoja yli 70 maassa.

Ari on toiminut myös pk-sektorilla toimitusjohtajana sekä palvelu- että tuotantoyhtiöissä. Hän on erikoistunut kansainväliseen muutos- ja turnaround-johtamiseen. Ari on suunnitellut ja toteuttanut useita tuotantostrategioita ja mm. siirtänyt useita tuotantolinjoja ja tehtaita uusiin kohteisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on avannut kansainvälisiä uusmarkkinoita yrityksille ja rakentanut sekä jakeluteitä että tehnyt omistusjärjestelyjä kansainvälisesti. Arin erikoisalueita ovat kasvavat taloudet Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Calle on tuloksellinen muutosjohtaja, kansainvälisen liiketoiminnan osaaja ja hallitusammattilainen. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus toimitusjohtajan ja johtotason tehtävistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Fokusalueena Callella on yritystoiminnan tuloksellinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely. Hän hallitsee sekä strategisen että operatiivisen johtamisen. erityisosaamisalueenaan muutostilanteet. Calle toimii usean PK-yrityksen hallituksissa. Koulutukseltaan hän on KTM.

 


Hans on käytännönläheinen ja vahvan kansainvälisen kokemuksen omaava johtaja, jolla on pitkä kokemus elintarvike- ja konepajateollisuuden palveluksessa niin toimintojen käynnistäjänä kuin muuttajanakin.

Hans on yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaja ja hänen erityisvahvuusalueina ovat strategia ja yritysjärjestelyt. Hans toimii aktiivisesti yrittäjien valmentajana. Koulutukseltaan hän on KTM.

 


Ane on pragmaattinen ja kansainvälisesti kokenut muutosjohtaja niin strategisessa työssä kuin operatiivisessakin toiminnassa. Hänellä on taustaa useilta toimialoilta. Ane tuntee niin uusyritykset, vakiintuneet toiminnot kuin suuremmatkin konsernit.

Ane on aktiivinen valmentaja. Hän työskentelee myös yritysjärjestelyjen ja -uusiutumisen parissa neuvonantajana eri organisaatioissa. Koulutukseltaan Ane on diplomi-insinööri, lisäksi hän on suorittanut johtamisen ja hallinnon yliopisto-opintoja Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

Pätevät taloushallinnon vuokrajohtajat nopeasti – Advionin YourInterim-CFO!

Taloushallinnolla on keskeinen rooli jokaisen yrityksen päivittäisen toiminnan ohjaamisessa ja seurannassa. Sen piirissä toimivilta vaaditaan yhä laajempaa liiketoiminnan ymmärtämistä, talouden lainalaisuuksien hallitsemista sekä ICT:n mahdollisuuksien tuntemista. Rautainen talousammattilainen katsoo vakaasti tulevaisuuteen ja avaa muulle johdolle strategian ja suunnitelmien yhteyden yhtiön taloudellisiin resursseihin ja kannattavuuteen.

Tämän päivän CFO on todellinen moniosaaja, joka tehostaa prosesseja, integroi toimintoja, automatisoi rutiineja, murskaa numeroita ja ymmärtää digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehokkuuden parantamiseen.

Hänellä on myös ymmärrys tietojen hyödyntämisestä tulevaisuuden ennusteisiin ja erityyppisten adhoc-raporttien pohjaksi. Yksinkertaistettuna, asiassa on kyse taidosta jalostaa numeroita liiketoimintaa tukevaksi palveluksi, jonka pohjalta yritysjohdon on helpompi tehdä oikeita päätöksiä.

Ammattimainen YourInterim-CFO pystyy perustoimintojen lisäksi tuomaan oman osaamisensa myös satunnaisesti esiin tuleviin tarpeisiin kuten kehitysprojektit, yrityskaupat tai vaikkapa täyttämään tilapäistä henkilövajetta.

Advionin listoilta löytyy CFO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Janne, Martti ja Timo. Kaikilla on vahva kokemus taloushallinnon kehittämisestä ja vetämisestä sekä toimimisesta johdon neuvonantajina.


Timo on työskennellyt taloushallinnon asiantuntija- ja johtoryhmätason tehtävissä kansainvälisissä konserniyhtiöissä. Timo on käytännön COO-, CFO- ja Business Controller -tehtävien ja ICT-projektien toteuttamisen koulima muutosjohtamisen monitoimimies. Timolla on yli kymmenen vuoden kokemus johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja kansainvälisissä kasvuyhtiöissä.

Timo on rakentanut talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon organisaation kahteen ulkomaiseen pörssiyhtiöön. Pk-yritysten maailma tuli syvällisesti tutuksi kun Timo vastasi seitsemän palvelukeskuksen tuotannosta ja asiakaspalvelusta.

Timolla on kokemusta hyvän hallintotavan toteutuksesta ulkoistusprojekteissa ja sen käänteisissä kotiutus -projekteissa. Timo on uransa aikana osallistunut useisiin DD-projekteihin M&A-asiantuntijana. Näkemystä on kertynyt johtamisjärjestelmiin, taloudellisiin analyyseihin, taloushallinnon automatisaatioon,  sekä liiketoiminnan tukitoimintojen organisointeihin liittyviin kysymyksiin.


Martin 25 vuoden työuran keskiössä ovat talous, ICT ja muutosprojektit. Hän on toiminut talousjohtajana ja controllerina yhtiötasolla ja globaaleissa organisaatioissa ja nostanut molemmissa ympäristöissä talousfunktion suorituskyvyn ja päätöksenteon tuen uudelle tasolle. Talouden läpivalaisun ja tasonnoston menetelmiä hän on soveltanut myös erikokoisissa asiakasorganisaatioissa, myös pk-yrityksissä ja julkishallinnossa.

Martti on toteuttanut lukuisia muutosprojekteja liittyen ICT-järjestelmiin, palvelukeskuksiin, yrityskauppoihin, strategian ja toimintojen uudelleenarviointiin ja toimintamallien muutoksiin. Hän myös kouluttaa ja valmentaa sekä projektinhallinnan että talouden alueilla. Tietojärjestelmäosaamista Martille on kertynyt lukuisista järjestelmäprojekteista ja -kartoituksista sekä useiden vuosien kokemuksesta globaalin ICT-organisaation talousjohdossa. Liiketoiminnan ja ICT:n rajapinta on Martille luontevaa toiminta-aluetta.


Jannella on 30 vuoden käytännön kokemus useilta eri toimialoilta, asiantuntija- ja johtoryhmätason CFO-, Finance Manager ja Business Controller -tehtävistä.  Janne on myös toiminut yrittäjänä vähittäiskaupan alalla.

Janne on ollut useissa yrityksissä rakentamassa, johtamassa ja myös käytännössä toteuttamassa yritysten talous- ja hallintomuutosprosesseja vastaamaan yritysten tarpeita.

Jannella on kokemusta myös laatu- ja työturvallisuussertifiointihankkeista sekä M&A hankkeista niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta katsottuna. Hänen toimintaansa ohjaava motto on ”kaikki mikä on tekemisen arvoista kannattaa tehdä kunnolla”.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

YourInterim-CRO – akuuttia apua myrskyn silmään!

CRO (Chief Restructuring Officer) on organisaation ulkopuolinen ja riippumaton yritystoimintojen ja rakenteiden uudistaja, joka toimii suoraan yrityksen omistajien tai johdon alaisuudessa. Varsin usein kyseessä on yrityksen taloudellisen kriisitilanteen akuutti korjaaminen. Termin restructuring synonyymi on useissa tapauksissa myös rescue!

YourInterim-CRO on kokenut kriisitilanteiden johtaja. Hän on tottunut toiminaan myrskyn silmässä, myös silloin, kun kohdeyhtiöllä on edessään rahoituksen loppuminen ja ollaan kirjaimellisesti kuilun reunalla. CRO:n on käsiteltävä oikeudenmukaisesti velkojia, työntekijöitä, asiakkaita ja pitää yllä selkeää tiedotuspolitiikkaa yrityksen hallitukselle.

Perustoimintojen on jatkuttava samalla kun rakennemuutos alkaa taustalla. Yrityksen tervehdyttämisprosessi vaatii psykologista silmää, vahvaa johtajuutta ja kannattavan liiketoiminnan ymmärrystä. YourInterim-CRO:n tehtävälistan kärjessä ovat usein:

 • Antaa organisaatiolle energiaa ja toivoa, mutta tuoda myös kuria ja ymmärrys asioiden kiireellisyydestä
 • Valmistella uusi strategia ja toimintasuunnitelma liiketoiminnalle  väistämättömät muutokset huomioiden
 • Muodostaa tehokas johtoryhmä toteuttamaan muutoksia
 • Tuoda uutta ajattelutapaa koko organisaatioon ja voittaa kaikkien luottamus

YourInterim-CRO ottaa vastuun yrityksen suunnanmuutoksesta täysin objektiivisesti ilman poliittista painolastia, sidoksia vanhaan tai lupauksia mihinkään suuntaan. Sellainen henkilö voi havaita ongelmia, jotka eivät näy yrityksen sisäpiiriläisten silmissä. Tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Hallitustyöskentelyn muokkaus, jolloin myös ulkopuolisten jäsenten mukaanotto tulee mukaan keskusteluun.
 • Yrityksen todellisten vahvuuksien ja menestystekijöiden selvittäminen, joiden varaan rakennetaan lyhyen tähtäimen strategia.
 • Markkina- ja kilpailutilanteen arviointi yrityksen näkökulmasta.
 • Organisaation rakenteen muutos rescue-strategiaan.
 • Yritysjohdon muokkaaminen vastaamaan tilannetta ja tavoitteita.
 • Talous-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien päivittäminen ajan tasalle.
 • Uudistetaan, myydään tai suljetaan alisuoriutuvat ja kannattamattomat liiketoiminnot tai kanavat.

Advionin listoilta löytyy CRO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Ane, Ari, Calle ja Hans. He ovat vieneet menestyksekkäästi läpi vaativia muutosprojekteja, joihin on sisältynyt myös ulkoisia rahoitusratkaisuja, yrityskauppoja ja toimintojen hallittuja alasajoja. Kaikki ovat erittäin kielitaitoisia ja TMC-sertifioituja muutosjohtamisen konsultteja, suurimmalla osalla on myös HHJ-tutkinto.


Ane on pragmaattinen ja kansainvälisesti kokenut muutosjohtaja niin strategisessa työssä kuin operatiivisessakin toiminnassa. Hänellä on taustaa useilta toimialoilta. Ane tuntee niin uusyritykset, vakiintuneet toiminnot kuin suuremmatkin konsernit.

Ane on aktiivinen valmentaja. Hän työskentelee myös yritysjärjestelyjen ja -uusiutumisen parissa neuvonantajana eri organisaatioissa. Koulutukseltaan Ane on diplomi-insinööri, lisäksi hän on suorittanut johtamisen ja hallinnon yliopisto-opintoja Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.


Arilla on vuosikymmenten käytännön kansainvälinen kokemus strategisissa ja operatiivisissa johtotehtävissä. Globaalien suuryritysten palveluksessa ollessaan hän on asunut yli 16 vuotta ulkomailla, neljällä mantereella, kuudessa maassa. Ari luonut asiakas- ja toimittajasuhteita ja yhteistyöverkostoja yli 70 maassa.

Ari on toiminut myös pk-sektorilla toimitusjohtajana sekä palvelu- että tuotantoyhtiöissä. Hän on erikoistunut kansainväliseen muutos- ja turnaround-johtamiseen. Ari on suunnitellut ja toteuttanut useita tuotantostrategioita ja mm. siirtänyt useita tuotantolinjoja ja tehtaita uusiin kohteisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on avannut kansainvälisiä uusmarkkinoita yrityksille ja rakentanut sekä jakeluteitä että tehnyt omistusjärjestelyjä kansainvälisesti. Arin erikoisalueita ovat kasvavat taloudet Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Calle on tuloksellinen muutosjohtaja, kansainvälisen liiketoiminnan osaaja ja hallitusammattilainen. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus toimitusjohtajan ja johtotason tehtävistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Fokusalueena Callella on yritystoiminnan tuloksellinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely. Hän hallitsee sekä strategisen että operatiivisen johtamisen. erityisosaamisalueenaan muutostilanteet. Calle toimii usean PK-yrityksen hallituksissa. Koulutukseltaan hän on KTM.


Hans on käytännönläheinen ja vahvan kansainvälisen kokemuksen omaava johtaja, jolla on pitkä kokemus elintarvike- ja konepajateollisuuden palveluksessa niin toimintojen käynnistäjänä kuin muuttajanakin.

Hans on yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaja ja hänen erityisvahvuusalueina ovat strategia ja yritysjärjestelyt. Hans toimii aktiivisesti yrittäjien valmentajana. Koulutukseltaan hän on KTM.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

YourInterim on moderni tapa hyödyntää vuokrajohtajia!

Advionin YourInterim-konsepti on aktiivimalli, jossa vuokrajohtajiksi haluavat osaajat eivät jää cv-pankkien pohjalle pölyttymään. He saavat ansaitsemansa palstatilan ja sitä kautta mahdollisuuden huippuprojekteihin!

Olemme rakentaneet YourInterim-vuokrajohtajapalveluamme vuoden verran. Vuoden aikana olemme koestaneet palvelumme erilaisissa yrityksissä, joilla kaikilla on ollut toisistaan poikkeavia tarpeita. Asiakkailta olemme saaneet runsaasti palautetta ja kehitysideoita, jotka olemme pääsääntöisesti jo toteuttaneet. Osa YourInterim-toimeksiannoista on jo päättynyt, yli puolet jatkuu edelleen.

YourInterim-konseptimme on lähtökohdiltaan käänteinen headhunting -toimintamalliin verrattuna: me emme myy keikkaa ja lähde hakemaan sopivia vuokrajohtajaehdokkaita. Sitävastoin meillä on valmiina kokeneita osaajia, jotka pystyvät aloittamaan tarvittaessa välittömästi. Saamamme palaute on ollut rohkaisevaa.

”Very smart concept”
Hannu Manninen, toimitusjohtaja, Pembrigde Develoment

Lanseerauskampanjamme kohderyhmä on ymmärtänyt YourInterim-palvelumme täysin oikein. Esimerkiksi Aki Aunola toteaa: ”Tämä on mielestäni erittäin hyvä avaus ja kehityssuunta. Ulkopuolinen apu tulisi ehdottomasti nähdä investointina tulevaisuuteen” ja jatkaa: ”Ulkopuolelta tuleva tyyppi pystyy usein paremmin kysymään sellaisia kysymyksiä, jotka muuten jäisivät kysymättä. Sanoa asioita, jotka jäisivät sanomatta. Kuulla asioita, jotka jäisivät kuulematta.” Tästä on vaikea olla eri mieltä.

”Hieno konsepti, joka palvelee hyvin tässä ajassa”
Leena Aavameri, toimitusjohtaja, Seventh Sense

Someguru Jarkko Sjöman toteaa, että ”vuokrajohtajuus alalla kuin alalla on varmasti tulevaisuuden juttu.” ”Nopeata ja tehokasta: heti kiinni businekseen ja liiketoiminnan ytimeen. Hyvä suunta,” arvioi Veikkauksen Timo Arvonen.

Edelläkävijöiltä saimme jopa kokemusperäistä palautetta vuokrajohtajuudesta. ”Minulla on asiakkaana hyviä kokemuksia talousjohtajan vuokraamisesta. Hän pystyi kokemuksellaan tuomaan yritykseen sellaista osaamista ja ratkaisuja, joita siinä tilanteessa tarvitsimme. Uraansa aloittelevalta talousihmiseltä se ei olisi onnistunut tai ainakin olisi kestänyt paljon kauemmin”, kertoo Kimmo Virta ja jatkaa: ”Voin suositella vuokrajohtajan käyttöä! Toivottavasti vuokrajohtajuus yleistyy vihdoin Suomessakin ja myös muilla alueilla kuin talousjohtamisessa.”

”Mielenkiintoinen malli!”
Petri Mäenpää, toimitusjohtaja, Sysart

Asiakasyritykset ovat yllättyneet YourInterim-palvelumme joustavuudesta. Esimerkiksi useimmat eivät ole edes voineet ajatellakaan saavansa vuokrajohtajan osa-aikaisena. Tämäkin on YourInterim-palvelun perusominaisuus: tuotamme vuokrajohtajapalvelua asiakkaiden tarpeisiin, emme omiimme. Tarvitsipa asiakas talousjohtajan yhdeksi päiväksi viikossa, markkinointijohtajan pariksi päiväksi viikossa tai strategiajohtajan kevätkaudella keskimäärin neljäksi päiväksi viikossa, meiltä sellaiset löytyvät.

”Väliaikaisen johtajuuden malli kuulostaa hyvälle ja tuntuu soveltuvalta tämän hetken toimintaympäristöihin”, kirjoittaa Heli Aaltonen korkeakoulumaailman näkökulmasta ja jatkaa: ”Vuokrajohtaja voi tuoda yritykseen raikkaampaa näkemystä, jota siinä tilanteessa kaivataan. Hän voi kokemuksensa avulla viedä läpi vaativia projekteja, joiden osaamiseen ei muutoin ehkä oli resursseja.” Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissahan on samankaltainen konsepti ollut käytössä jo kauan: huippututkijat toimivat projekteissa määräaikaisesti tyypillisesti vuoden-parin sopimuksilla.

YourInterim-vuokrajohtajapalvelun kampanjamme on huomattu myös ulkomailla: ”Erinomainen pelinavaus! Vuokrajohtajuus on toiminut täällä Ruotsin markkinoilla jo vuosikausia ja toimiala kasvaa edelleen kovaa vauhtia. Kokeneiden ammattilaisten hyödyntäminen erityisesti erityyppisissä muutostilanteissa ja kiihkeän kasvun aikana on mahtava tuki yrityksille”, kirjoittaa Tuija Geelnard Ruotsista. ”Great concept”, tiivistää Katia Al-Kaisi Arabiemiraateista. Itsekin vuokrajohtajana toimiva media-ammattilainen Juha-Pekka Louhelainen toteaa: ”Ruotsissa konsulttien ja vuokrajohtajien käyttö on yleistä. Olisi tervettä saada tällainen projektiluontoinen toiminta myös tänne Suomeen.”

Suomen Suoramainonnan Jyrki Nygårdin antama palaute ja kannuste kiteytti kokonaisuuden erittäin mainiosti: ”Kasvavat yritykset ovat helposti ongelmissa löytää juuri oikeanlaista asiantuntijuutta tai johtajuutta. Tämä malli toimiessaan takaa yrityksille huippuosaajat heidän tarpeisiinsa joustavasti ja kalliit virherekrytoinnit ovat helpommin vältettävissä. Itse näen ja koen tämän itsestään selvänä jatkumona vuokratyövoiman käytölle, kyse on kuitenkin vain osaavien tekijöiden tarpeesta riippumatta työn luonteesta. Hienoa, että Suomessakin uskalletaan lähteä hyödyntämään tätä joustavaa mallia, kuten muualla on jo pitkään tehty.”

Saamistamme kommenteista päätellen olemme tehneet oikeita asioita. Vaikka toimeksiantajat ovat jo huomanneet palvelun, paljon on vielä tekemistä että vuokrajohtajuus yleistyy Suomessa. Joudumme luomaan samalla sekä tarjontaa että kysyntää, joten työsarkaa riittää.

Tästä on hyvä jatkaa!

Tästä näet runsaasti positiivista palautetta saaneen taloushallinnon YourInterim-vuokrajohtajia esittelevän kirjoituksemme.

Tutustu myös YourInterim-palveluumme!

Puhuuko taloushallintosi businesta vai exceliä?

Taloushallinnolla on keskeinen rooli jokaisen yrityksen päivittäisen toiminnan ohjaamisessa ja seurannassa. Sen piirissä toimivilta vaaditaan yhä laajempaa liiketoiminnan ymmärtämistä, talouden lainalaisuuksien hallitsemista sekä ICT:n mahdollisuuksien tuntemista. Rautainen talousammattilainen katsoo vakaasti tulevaisuuteen ja avaa muulle johdolle strategian ja suunnitelmien yhteyden yhtiön taloudellisiin resursseihin ja kannattavuuteen.

Tämän päivän CFO on todellinen moniosaaja, joka tehostaa prosesseja, integroi toimintoja, automatisoi rutiineja, murskaa numeroita ja ymmärtää digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehokkuuden parantamiseen.

Hänellä on myös ymmärrys tietojen hyödyntämisestä tulevaisuuden ennusteisiin ja erityyppisten adhoc-raporttien pohjaksi. Yksinkertaistettuna, asiassa on kyse taidosta jalostaa numeroita liiketoimintaa tukevaksi palveluksi, jonka pohjalta yritysjohdon on helpompi tehdä oikeita päätöksiä.

Ammattimainen YourInterim-CFO pystyy perustoimintojen lisäksi tuomaan oman osaamisensa myös satunnaisesti esiin tuleviin tarpeisiin kuten kehitysprojektit, yrityskaupat tai vaikkapa täyttämään tilapäistä henkilövajetta.

Advionin listoilta löytyy CFO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Janne, Martti ja Timo. Kaikilla on vahva kokemus taloushallinnon kehittämisestä ja vetämisestä sekä toimimisesta johdon neuvonantajina.


Jannella on 30 vuoden käytännön kokemus useilta eri toimialoilta, asiantuntija- ja johtoryhmätason CFO-, Finance Manager ja Business Controller -tehtävistä.  Janne on myös toiminut yrittäjänä vähittäiskaupan alalla.

Janne on ollut useissa yrityksissä rakentamassa, johtamassa ja myös käytännössä toteuttamassa yritysten talous- ja hallintomuutosprosesseja vastaamaan yritysten tarpeita.

Jannella on kokemusta myös laatu- ja työturvallisuussertifiointihankkeista sekä M&A hankkeista niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta katsottuna. Hänen toimintaansa ohjaava motto on ”kaikki mikä on tekemisen arvoista kannattaa tehdä kunnolla”.


Martin 25 vuoden työuran keskiössä ovat talous, ICT ja muutosprojektit. Hän on toiminut talousjohtajana ja controllerina yhtiötasolla ja globaaleissa organisaatioissa ja nostanut molemmissa ympäristöissä talousfunktion suorituskyvyn ja päätöksenteon tuen uudelle tasolle. Talouden läpivalaisun ja tasonnoston menetelmiä hän on soveltanut myös erikokoisissa asiakasorganisaatioissa, myös pk-yrityksissä ja julkishallinnossa.

Martti on toteuttanut lukuisia muutosprojekteja liittyen ICT-järjestelmiin, palvelukeskuksiin, yrityskauppoihin, strategian ja toimintojen uudelleenarviointiin ja toimintamallien muutoksiin. Hän myös kouluttaa ja valmentaa sekä projektinhallinnan että talouden alueilla.

Tietojärjestelmäosaamista Martille on kertynyt lukuisista järjestelmäprojekteista ja -kartoituksista sekä useiden vuosien kokemuksesta globaalin ICT-organisaation talousjohdossa. Liiketoiminnan ja ICT:n rajapinta on Martille luontevaa toiminta-aluetta.


Timo on työskennellyt taloushallinnon asiantuntija- ja johtoryhmätason tehtävissä kansainvälisissä konserniyhtiöissä. Timo on käytännön COO-, CFO- ja Business Controller -tehtävien ja ICT-projektien toteuttamisen koulima muutosjohtamisen monitoimimies. Timolla on yli kymmenen vuoden kokemus johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja kansainvälisissä kasvuyhtiöissä.

Timo on rakentanut talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon organisaation kahteen ulkomaiseen pörssiyhtiöön. Pk-yritysten maailma tuli syvällisesti tutuksi kun Timo vastasi seitsemän palvelukeskuksen tuotannosta ja asiakaspalvelusta.

Timolla on kokemusta hyvän hallintotavan toteutuksesta ulkoistusprojekteissa ja sen käänteisissä kotiutus -projekteissa. Timo on uransa aikana osallistunut useisiin DD-projekteihin M&A-asiantuntijana. Näkemystä on kertynyt johtamisjärjestelmiin, taloudellisiin analyyseihin, taloushallinnon automatisaatioon,  sekä liiketoiminnan tukitoimintojen organisointeihin liittyviin kysymyksiin.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top