Kansainvälinen vesipäivä – International Water Day 22.3

Water Day 22.3 Video in English

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Maapallon kokonaisvesivaroista vain noin 3 % on ihmiselle ja eläimille välttämätöntä makeaa vettä. Siitä suurin osa on varastoitunut jäätikköihin sekä maa- ja kallioperään.  Vain noin 1 % makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä, joissa ja tekoaltaissa ja siitäkin on suuri osa yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien sekä maatalouden lannoite- ja torjunta-aineiden saastuttamaa. Myös vesihävikki aiheuttaa vesipulaa. Suurkaupungeissa jopa 40 prosenttia vesivaroista menee hukkaan sekä hävikkinä että likaantumisena.

Maapallon vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Vähiten makeaa vettä on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Suomessa uusiutuvia vesivaroja on puolestaan Euroopan unionin maista eniten henkeä kohden. Olemme puhtaan veden saatavuuden suhteen etuoikeutetussa asemassa. Vesivarantojensa perusteella 40 maata elää jatkuvassa veden puutteessa, useimmat näistä maista Lähi-idässä sekä pohjoisimmassa ja eteläisimmässä Afrikassa (uusiutuvat makeanveden varat alle 1 700 kuutiometriä asukasta kohti vuodessa).

Maailmassa on arviolta 425 miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään puhdasta vettä. Noin 980 miljoonalta ihmiseltä puuttuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käymälät. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on ilman puhdasta juomavettä ja perussanitaatiota yhteensä noin 3,6 miljardia ihmistä. Puhtaan juomaveden ja kunnon sanitaation puute johtaa vuosittain arviolta noin 1,5 miljoonan lapsen kuolemaan.

vesi5

Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana vedenkäyttö maapallolla on esitettyjen arvioiden mukaan kuusinkertaistunut, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin väestönkasvu samana aikana. Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat lisänneet vedenkulutusta, samoin veden hukkaa ja saastumista. Varsinkin Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa vettä kulutetaan enemmän kuin sitä syntyy.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävään kuivuutta jo ennestään kuivuudesta kärsivillä alueilla. Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etelä-Aasia kärsivät vuosikymmeniä kestäneestä huonosta vesiresurssien hoidosta ja veden kontrolloimattomasta käytöstä. Laajat metsähakkuut ovat heikentäneet maaperän vedensitomiskykyä, ja ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut sateisuuden jakautumiseen maapallolla.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

Veli-Matti Nopanen, Partner, Advion Group Oy

 

Kirjoittaja on yksi Advion Group Ltd:n perustajista.

Veli-Matilla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä myyntityöstä. Tällä hetkellä hän auttaa suomalaisen vedenpuhdistusteknologian tuotteistamisessa, kansainvälistymisessä ja uusien markkinoiden löytämisessä.

SEACare 2018 -terveysalan messut Kuala Lumpurissa toukokuussa 2018

Advion Group edustaa SEACare 2018 -messuja kaikissa Pohjoismaissa. Kyseessä on Kaakkois-Aasian suurin terveysalan messutapahtuma, joka järjestetään Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa 14.-16. toukokuuta 2018.

”Olemme tyytyväisiä juuri käynnistyneeseen yhteistyöhömme messujen järjestäjän, malesialaisen ABC Exhibition Servicesin kanssa. SEACare on Kaakkois-Aasian ainoa tapahtuma, joka edustaa koko terveysalaa lääkkeistä ja laitteista aina hoivakoteihin asti. Kuala Lumpurissa yli 20 kertaa järjestetty SEACare on vakiinnuttanut asemansa alan johtavana tapahtumana Kaakkois-Aasiassa. Tänä vuonna myös puhdastiloja valmistavilla yrityksillä on mahdollisuus esitellä tuotteitaan ja ratkaisujaan”, sanoo Advion Groupin perustajaosakas Matti Helenius.

SEACare 2018 on avoinna ainoastaan alan ammattilaisille. Vaikka Malesia, Singapore ja Indonesia ovat terveysalan päämarkkinoita, tulee messuille ammattiostajia ja päätöksentekijöitä koko Kaakkois-Aasian alueelta.

Näyttelyasettajille on tarjolla kymmenen kansallista näyttelyosastoa, joissa on 150 eri näytteilleasettajaa. Näytteilleasettajat hyötyvät myös messujen aikaan järjestettävistä seminaareista, workshopeista ja B2B-tapahtumista.

Erityisen kiinnostavaa on pohjoismaisille näyttelyedustajille valmistettu laadukas Scandinavian Pavilion sekä erityiset pre show -toiminnot ja -tapahtumat.

Lisätietoja SEACare 2018 -messuista ja messuille osallistumisesta saa ABC Exhibition Servicesin sivuilta http://www.abcex.com, jossa voi sekä suunnitella että varata oman näyttelytilan. Kysy ihmeessä lisää Advion Groupin Matti Heleniukselta puhelin 045 255 4250 ja sähköposti matti.helenius@adviongroup.com.

Terveiset Mosambikista ja Sambiasta!

Minulla oli mahdollisuus osallistua työministeri Lindströmin isännöimälle matkalle Mosambikiin ja Sambiaan  3-8.9. Mukana oli joukko suomalaisia energia-, metsä- ja ympäristöalan yrityksiä, niin pieniä kuin vähän suurempiakin. Oma tavoitteeni oli tutkailla kahdelle asiakasyrityksellemme väyliä näille markkinoille. Ja tietysti samalla katsella myös Advionille potentiaalisia kumppaneita alueelta.

Molempien maiden potentiaali ja mahdollisuudet, jo näin lyhyen matkan aikana, vakuuttivat minut. Kaikilla edellä mainituilla kolmella sektorilla on molemmissa maissa menossa kunnianhimoisia mutta samalla konkreettisia hankkeita. Samalla käsitykseni siitä, että suomalaisilla – jälleen sekä suurilla että vähän pienemmilläkin  –  yrityksillä on  varmuudella tarjottavaa näiden markkinoiden tarpeisiin.

Etukäteen minua mietitytti erityisesti yksi asia, eli miten kokoamme rahoituksen hyviin ja erittäin perusteltuihin hankkeisiin. Viikon aikana käymieni keskustelujen perusteella uskallan sanoa, että tähänkin löytyy ratkaisuja. Toki niiden löytäminen vaatii aktiivista otetta, työtä ja asioihin perehtymistä. Pikavoittoja ei ole jaossa.

Jatkon kannalta avainasia on löytää osaavat ja luotettavat paikalliset kumppanit. Matkalla tapasin sambialaisen ystäväni, joka on hyvin etabloitunut maan liike-elämään. Tästä kumppaniasiastakin muutama sana vaihdettiin. Minulle jäi tunne, että tämäkin puoli asiaa on mahdollista saada ihan hyvään kuntoon, kunhan vaan toimeen tartutaan.

Vaikka paljon olen maailmalla kulkenut, Mosambik oli minulle uusi tuttavuus. Sambiaan ja Lusakaan oli todella mukava palata 25 vuoden jälkeen. Seuraava matka on jo mielessä, siihen palataan myöhemmin.

Vellu

Veli-Matti Nopanen

Advion Group Ltd, CoB, Partner

+358 40 557 8404

Mail

LinkedIn

TEM-tiedote matkasta:

Advion mukana työministeri Jari Lindströmin ja Team Finlandin vierailulla Mosambikiin ja Sambiaan 3.-8. 9.2017

Matkalle osallistuu Finpron kokoama yritysvaltuuskunta, joka koostuu muun muassa metsä- ja kaivosalan sekä cleantech-alan yrityksistä. Advion Groupin edustajana on hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen. Vierailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vientiä Afrikan kehittyville markkinoille ja avata ovia uusille kumppanuuksille. Yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille yrityksille löytyy Mosambikin luonnonvara-, biokaasu- sekä mineraali- ja metsäsektoreilta.

Sambia on maailman suurimpia kuparintuottajia, ja maalla on huomattavat metsävarat. Suomalaisille yrityksille markkinamahdollisuuksia tarjoavat muun muassa kaivosteollisuus, maaja metsätalouden kehittäminen, kestävät energiaratkaisut sekä yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen.

– Suomi tunnetaan sekä Mosambikissa että Sambiassa luotettavana kumppanina pitkään jatkuneen kehitysyhteistyön ansiosta. Mosambikin ja Sambian kehittyvä yksityissektori mahdollistaa kasvavan kaupallis-taloudellisen yhteistyön molempien maiden ja Suomen välillä. Olen mielelläni yritysten apuna, sanoo työministeri Jari Lindström.

Vuonna 2016 viennin arvo Suomesta Mosambikiin oli 7,6 miljoonaa euroa, kun taas tuonnin arvo oli noin 8,7 miljoonaa euroa. Vienti koostui ensisijaisesti raaka-aineista, poltto- ja voiteluaineista, kemiallisista aineista ja tuotteista sekä koneista ja laitteista. Tuonti Mosambikista muodostui pääasiassa elintarvikkeista ja raakaaineista. Suomen vienti Sambiaan on kasvussa. Tavaravienti on viime vuodet ollut 25 miljoonan vuositasolla, josta suurin osa on koneteollisuuden tuotteita kaivosteollisuuteen.

Vuonna 2016 Sambia oli kauppavaihdolla mitattuna Suomen 5. tärkein kauppakumppani vähiten kehittyneiden maiden sekä muiden matalan tulotason maiden välisessä kaupassa. Pääosa viennin kasvusta on sähkögeneraattoreita ja niiden osia sekä maansiirto- ja kaivinkoneita. Tuonti Sambiasta Suomeen on lähes olematonta.

Matkalle osallistuvat yritykset ja toimijat: Advion Group, Arbonaut, BioGTS, Fimuskraft, Finnfund, GTK, Niras Finland, Normet, Pelastakaa Lapset, Outotec, Simosol, VTT, Vumos ja Wärtsilä.

Matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksella #JarppaMoZam ja @AdvionGroup

TEM-tiedote

Next Stop Colombia!

In English

Invest in Colombia -video

Advion Group ja Viento Trading ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää ja konkretisoida Suomen ja Kolumbian välisten yritysten kauppaa molempiin suuntiin. Kolumbia on Latinalaisen Amerikan neljänneksi suurin markkina Brasilian, Meksikon ja Argentiinan jälkeen sekä yksi alueen nopeimmin kasvavista talouksista.

Kolumbia on luonnonrikkauksiltaan yksi maailman rikkaimpia maita ja sieltä löytyy paljon on sellaista kysyntää, josta Suomella on maailmanluokan erityisosaamista:

  • Valtion infrastruktuuriohjelmassa rakennetaan uusia satamia, teitä ja tunneleita
  • Maan laajojen metsävarojen ja niiden tuotantoketjujen hallinta ja kehittäminen kuuluvat hallituksen kärkihankkeisiin
  • Cleantech- ja smart cities-palvelujen kysyntä on kovassa kasvussa maan suurissa kaupungeissa
  • Suomalainen vesiosaaminen on maailmanluokkaa ja sille riittää kysyntää sekä kotitalouksien että teollisuuden vedentarpeiden täyttämisessä
  • Koko koulutussektori kaipaa rakennemuutosta ja osaamista peruskoulusta yliopistoihin
  • Turismi on toimialana lähes alkutekijöissään ja tarjoaa tulevaisuudessa täysin uusia kohteita erityyppiseen matkailuun

”Pystymme tarjoamaan suomalaisille yrityksille one-stop-shopping palveluketjun, jonka avulla Kolumbian kasvavat markkinat ovat suomalaisten yritysten ulottuvilla” – kertoo Viento Tradingin toimitusjohtaja Andres Archilla.  ”Kokonaispalvelut kattavat koko ketjun alustavasta markkinatutkimuksesta paikallisen toiminnan starttaamiseen ja kehittämiseen saakka. Kumppaneiden etsintä, rahoitus, yritysten perustamiset, toimitilat, henkilökunta, pr ja markkinointi kuuluvat myös palveluketjuumme ” – jatkaa Archilla

”Yhteistyö Viento Tradingin kanssa tuo uuden elementin Advionin Keski- ja Etelä-Amerikan palveluihin. Pääsemme riittävän ajoissa mukaan uusien kolumbialaisten hankkeiden valmisteluun. Paikallinen läsnäolo, kulttuurillinen tuntemus ja natiivi kielitaito ovat useissa hankkeissa keskeisiä edellytyksiä sopimusten solmimiseen” – toteaa hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen Advion Groupista.

Kuvassa Viento Tradingin toimitusjohtaja Andres Archilla sekä Advion Groupin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen

Maiden välisen kaupan vilkastumista edesauttaa huomattavasti Kolumbian ja EU:n solmima vapaakauppasopimus sekä Tyynenmeren Allianssi. Suomen suurlähetystön avaaminen Bogotaan vuonna 2017 tulee olemaan myös iso askel maidemme kaupan piristymiseen.

Lisätietoja

Ari Virtanen, Advion Group

ari.virtanen@adviongroup.com

+358 40 351 84 93

Andres Archilla, Viento Trading

andres.archila@vientotrading.com

+358 40 143 24 90

Suomalaisyritykset hyvin esillä UAE-Finland Business Forumissa

Suomalaisosaamista ja Arabiemiraattien markkinamahdollisuuksia sovitettiin yhteen korkean tason businessforumissa Helsingissä 23.5.2017. Forumiin osallistui lähes 90 yritystä, joista kolmasosa Emiraateista. Uusia yhteistyömalleja esiteltiin ja niistä keskusteltiin fokusoidusti ja vilkkaasti, sillä Suomen innovaatioympäristö herättää kiinnostusta Emiraateissa. Tapahtuman järjestivät UAE:n kauppaan erikoistunut the Gulfpoint ja yritysten kansainvälistymistä tukeva Advion Group.

Arabiemiraatit pyrkivät systemaattisesti vähentämään öljyriippuvuutaan ja tulevaisuuden kehitystarpeet ja strategiat avaavat suomalaisille yrityksille täysin uusia markkinoita. Myös maailmannäyttely EXPO 2020 Dubai on valtava mahdollisuus ja investointihanke jo yksittäisenä tapahtumanakin. Seminaarin teemoina olivat esimerkiksi digitaaliset palvelut, jätteiden ja veden käsittely, cleantech, koulutus ja energiatehokkuus. Suomen maine laadukkaiden tuotteiden luotettavana toimittajana tunnetaan, mutta suomalaiset eivät vielä osaa hyödyntää markkinan mahdollisuuksia tarpeeksi tehokkaasti.

Korkean tason vieraat

Ministeri Sultan Ahmed Al Jaberin johtamaan delegaatioon osallistui EXPO 2020:n lisäksi joukko maan suurimpia yrityksiä, kuten DP World, Etisalat, Road and Transport Authority RTA, Masdar ja Emirates National Bank. Yritykset edustivat juuri oikeaa kysyntää yhteistyön aloittamiselle ja he kuuntelivat erittäin kiinnostuneina suomalaisyritysten esityksiä. Vaikea kuvitella korkeamman tason potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita Suomessa vähään aikaan.

Suomalaiset yritykset esittelivät palveluitaan

Seminaarin ohjelmaan kuului myös suomalaisten yritysten esittäytyminen. Yritysten kirjo oli laaja, mutta kaikille yhteiset nimittäjät löytyivät huipputason teknisestä osaamisesta ja voimakkaasta halusta kansainvälistää toimintaansa. Myös Suomen asema maailmanluokan digitaalisten palvelujen tuottajana tuli hyvin esille. Esiintyjiä olivat mm: Aape Pohjavirta (Funzi), Maher Khadour (Magnusson Attorneys at Law), Oskar Rautiainen (Neste Jacobs), Eero Pitkänen (Ensto), Riku Alkio (Seppo.io), Janne Mustonen (Business Oulu), Markku Mehtälä (MePIN / Meontrust), Taneli Hassinen (Ecolution), Risto Vahanen (Vahanen Group), Juha Asanti (Cadmatic), Juha Hynynen (Pertec), Jarkko Hämäläinen (Tridify), Pyry Ollonqvist (Glaston), Antti Pohjola (Solar Water Solutions), Felix Fondem (Epse) ja Emma Peltonen (Noccela).

Sydämellinen kiitos UAE-vieraillemme sekä kotimaisille yrityksille hienosta tilaisuudesta. Verkostoituminen oli aktiivista ja ovi kohti UAE:n kasvavia ja haastavia markkinoita on nyt entistä enemmän raollaan.

Ari Virtanen, ari.virtanen@adviongroup.com, +358 40 3518493
Jaana Räsänen-Pentti, jaana@thegulfpoint.com, +971 55 9213564, +358 40 516 8880

Business Forum: UAE ja Suomi jakavat innovaatiovisiot

Suomalaisosaamista ja Arabiemiraattien markkinamahdollisuuksia sovitettiin yhteen korkean tason businessforumissa Helsingissä 23.5.2017. Forumiin osallistui lähes 90 yritystä, joista kolmasosa Emiraateista. Uusia yhteistyömalleja esiteltiin ja niistä keskusteltiin fokusoidusti ja vilkkaasti, sillä Suomen innovaatioympäristö herättää kiinnostusta Emiraateissa. Tapahtuman järjestivät UAE:n kauppaan erikoistunut the Gulfpoint ja yritysten kansainvälistymistä tukeva Advion Group.

’Emiraattimarkkina on kiinnostava suomalaisyrityksille, koska Arabiemiraateissa kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja erityisesti maan tulevaisuusstrategioiden ja EXPOn siivittäminä. Suomella on valtavasti maailmanluokan tarjottavaa energiatehokkuuden, jätteiden ja veden käsittelyn ja älykkäiden digitaalisten palvelujen osalta. Olemme iloisia mutta emme yllättyneitä, että he vastasivat tapahtumakutsuumme myöntävästi’, toteaa Jaana Räsänen-Pentti, The Gulfpointin partneri ja The Finnish Business Council’in kunniapuheenjohtaja.
Koulutusviennillä suuria mahdollisuuksia
’Koulutuksen korkea taso tunnetaan ja koulutusviennin mahdollisuudet olisi pian hyödynnettävä. Suomen maine laadukkaiden tuotteiden luotettavana toimittajana tunnetaan. Suomalaiset eivät osaa käyttää markkinan mahdollisuuksia tarpeeksi tehokkaasti,’ The Gulfpointin partneri Katia Al-Kaisi toteaa ja peräänkuuluttaa  parempaa yhteistyötä ja johdonmukaisuuttaa vientiponnisteluissa myös valtiolta.
‘Advion tarjoaa rautaisannoksen ammattilaisosaamista viennin ja tuotannon suunnitteluun ja ohjaamiseen maailmalle. Jokaisella meistä on vuosikymmenien kokemus vaativista projekteista eri puolilta maailmaan. Uskomme, että kotona tehdyn suunnitelmallisen taustatyön lisäksi paikallisten kumppaneiden kanssa kysyntä ja tarjonta vastaavat parhaiten ilman harhalaukauksia ja hakuammuntaa’, kertoo Ari Virtanen, Advion Groupin toimitusjohtaja.
Forumissa mukana Arabiemiraattien suurimpia yrityksiä
The Gulfpoint, Advion Group ja Ontime Group, tapahtuman tukija, ovat suunnitelleet suomalaisyrityksille tarjooman vientihankkeen suunnitteluun, selvittämiseen ja toteutukseen. Yhtiöiden kanssa yhteistyötä tekevä monialakonserni Ontime Group tarjoaa uudenlaisen kanavan yritysten markkinoille tuloon ja käytännönläheiseen verkottamiseen. ’Olemme mukana kymmenien valtion yksiköiden teknologiatoimittajana, tiedämme miten liiketoiminta käynnistetään ja mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita’, kertoo yhtiön strategiasta ja innovaatioista vastaava johtaja Nawal Belkhir seminaarissa.

Seminaarin paneelikeskustelussa mukana johtaja Nawal Belkhir Ontime Groupista, CEO Ari Virtanen Advion Groupista sekä Partner Katia Al-Kaisi the Gulfpointista. Paneelia johti Aape Pohjavirta Funtzista.
Helsingissä järjestettyyn forumiin osallistuivat Arabiemiraattien suurimmat yritykset, kuten DP World, Etisalat, Road and Transport Authority RTA, Masdar, Emirates National Bank ja vuoden 2020 maailmannäyttelyyn valmistautuva EXPO 2020. Suomesta ratkaisuja presentoimassa oli sekä suuryrityksiä että pk-sektorin yrityksiä, joilta toivottiin UAE:n tarpeisiin soveltuvia konkreettisia ratkaisuja. Dubai Chamber, Finncham, Tekes ja TT presentoivat Finpron moderoimassa forumissa.  Seminaarin juhlapuheen piti Adnocin pääjohtaja, ministeri Sultan Ahmed Al Jaber, joka piti maiden innovaatiotavoitteita toistensa peilikuvina.
Lisätietoja :
Ari Virtanen
ari.virtanen@adviongroup.com, +358 40 3518493

Jaana Räsänen-Pentti
jaana@thegulfpoint.com+971 55 9213564, +358 40 516 8880
Katia Al-Kaisi
katia@thegulfpoint.com+971 55 1071775, +358 40 849 2388
Seminaarin ohjelma on katsottavista täältä
Taustaa Advion Groupista:
Advion Group on kumppani liiketoiminnan kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Palvelumme kärjet ovat kansainvälistymisen kiihdyttämiseen tähtäävä YourGlobe, vaativia yritysjärjestelyjä ja muutoksia tukeva YourChange sekä kokeneita interim-johtajia välittävä YourInterim. Olemme kokemuksella mitattuna yksi Suomen johtavia toimijoita. Markkina-aluettamme ovat Suomen ja Itämeren alueen lisäksi Aasia, Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Venäjä.
Taustaa The Gulfpointista
The Gulfpoint on Lähi-Idässä Dubaissa toimiva johtava suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen ja markkinoille tuloon erikoistunut asiantuntijayritys. Tarjoamme kansainvälistymiseen markkinatutkimuksia, kilpailukartoituksia, kanavastrategian luomista, strategiakonsultointia sekä opastusta alueella toimimiseen. Toimimme myös valikoitujen yritysten paikallisena myyntikonttorina tai koordinaattorina sekä alkuvaiheen liiketoiminnan rakentajana ja paikallisena yrityksen edustajana. Jokaisella partnereillamme on kymmenen vuoden kokemus alueen liiketoiminnasta.
Taustaa Ontime Groupista
Ontime Group on johtava viranomaispalvelujen toimittaja UAE:ssa. Palvelemme vuosittain yli miljoonaa asiakasta. Ontime tarjoaa yrityksille ja kansalaisille digitaalisia ja verkkoasioinnin palveluita helpottamaan ja nopeuttamaan yritysten ja kansalaisten asiointia.

Meksikon markkinat kiinnostavat!

Meksikon markkinat kiinnostavat – Osuuspankin auditorio täyttyi ääriään myöten

Advion Group yhteistyökumppaneineen järjesti Helsingissä tiistaina 7.3.2017 ajankohtaisen seminaarin. Seminaarissa käsiteltiin kierrätystaloutta Meksikon kehittyvillä markkinoilla sekä suomalaisyrityksille avautuvia mahdollisuuksia päästä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan niille. Tapahtuma täytti Osuuspankin auditorion ääriään myöten. Seminaariin osallistui lukuisten suomalaisten yritysten lisäksi mm. neljän Latinalaisen Amerikan maan suurlähetystön edustajia, ulkomaankaupan rahoitustahoja sekä edustajia myös Suomen ulkoministeriöstä.

Koko Latinalainen Amerikka on erittäin mielenkiintoinen ja voimakkaasti kasvava markkina-alue ja sen poliittisessa ja taloudellisessa keskustelun keskipisteessä  oleva maa on Meksiko.  Suomalaisten yritysten vienti Meksikoon oli vain 250 miljoonaa euroa vuonna 2016, joka vastaa vain 0,5% osuutta viennistä. Meksiko on nykyisin täysin avoin markkinatalous: maan kauppavaihto muiden maiden kanssa on suurin Latinalaisessa Amerikassa ja kahdeksanneksi suurin koko maailmassa.

Latinalainen Amerikka on varsin urbanisoitunutta: pelkästään Meksikon 120 miljoonasta asukkaasta asuu kaupungeissa yli 80 miljoonaa. Kaupungistumisen jatkuminen yhdistettynä asukasmäärän kasvuun tuo mukanaan paitsi haasteita myös liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialoina seminaarissa nousivat esille  mm. vedenpuhdistus, hajautettu energiantuotanto, jätteiden hallinta ja hyötykäyttö sekä älykkäät valaistus- ja rakentamisratkaisut, e-terveyden huolto, sairaalat sekä koulutus.

Meksikon suurlähetystön ja kaupallisen edustuston asiantuntijat kertoivat maan monipuolisesta kysynnästä sekä tarjonnasta, joka yllätti monet kuulijat. Suomalaisten esitykset käsittelivät laajasti viennin tukitoimintoja ja rahoitusta. Kuulimme myös konkreettisia yrityscaseja Meksikon markkinoille etabloituneilta yrityksiltä. Seminaarin puheenjohtaja Kirsi Seppäläinen kiteytti päivän antia sanoilla avoin ja faktapohjainen. Seminaari antoi hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen, tapaamisia sovittiin aktiivisesti jo tilaisuuden aikana.

Advion Group jatkaa Meksiko-teemaa jo mahdollisesti kesäkuun alussa, jolloin yhtiö on mukana isännöimässä  Suomessa vierailevaa yritysten edustajista koostuvaa meksikolaisdelegaatiota.

Meksiko-teeman kolmas vaihe on kesäkuussa Guadalajarassa Meksikossa järjestettävä kansainvälinen Digital Economy Show seminaari, jossa Advion Groupin toimitusjohtaja Ari Virtanen pitää key note ­-puheenvuoron. Advion Group kokoaa suomalaisista yrityksistä delegaation tähän mielenkiintoiseen seminaariin.

Advion Group kiittää seminaarin osallistujia, esiintyjiä sekä yhteistyökumppaneitaan. Tilaisuus oli hieno – tästä on hyvä jatkaa!

Advion Group radiossa – BusinessFM

Advion Group Oy:n toimitusjohtaja Ari Virtanen sai kutsun radioasema BusinessFM:n haastatteluun 13.12.

Haastattelussa valotettiin Advionin suunnitelmia suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen sekä niihin liittyviin interim-johtaja palveluihin. Myöskin kansainvälisten markkinoiden haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta tulivat hyvin esille haastattelussa.

Kuuntele haastattelu tästä:

Kansainvälinen vesipäivä 22.3

vesi1

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Maapallon kokonaisvesivaroista vain noin 3 % on ihmiselle ja eläimille välttämätöntä makeaa vettä. Siitä suurin osa on varastoitunut jäätikköihin sekä maa- ja kallioperään.  Vain noin 1 % makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä, joissa ja tekoaltaissa ja siitäkin on suuri osa yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien sekä maatalouden lannoite- ja torjunta-aineiden saastuttamaa. Myös vesihävikki aiheuttaa vesipulaa. Suurkaupungeissa jopa 40 prosenttia vesivaroista menee hukkaan sekä hävikkinä että likaantumisena.

Maapallon vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Vähiten makeaa vettä on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Suomessa uusiutuvia vesivaroja on puolestaan Euroopan unionin maista eniten henkeä kohden. Olemme puhtaan veden saatavuuden suhteen etuoikeutetussa asemassa. Vesivarantojensa perusteella 40 maata elää jatkuvassa veden puutteessa, useimmat näistä maista Lähi-idässä sekä pohjoisimmassa ja eteläisimmässä Afrikassa (uusiutuvat makeanveden varat alle 1 700 kuutiometriä asukasta kohti vuodessa).

Maailmassa on arviolta 425 miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään puhdasta vettä. Noin 980 miljoonalta ihmiseltä puuttuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käymälät. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on ilman puhdasta juomavettä ja perussanitaatiota yhteensä noin 3,6 miljardia ihmistä. Puhtaan juomaveden ja kunnon sanitaation puute johtaa vuosittain arviolta noin 1,5 miljoonan lapsen kuolemaan.

vesi5

Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana vedenkäyttö maapallolla on esitettyjen arvioiden mukaan kuusinkertaistunut, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin väestönkasvu samana aikana. Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat lisänneet vedenkulutusta, samoin veden hukkaa ja saastumista. Varsinkin Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa vettä kulutetaan enemmän kuin sitä syntyy.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävään kuivuutta jo ennestään kuivuudesta kärsivillä alueilla. Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etelä-Aasia kärsivät vuosikymmeniä kestäneestä huonosta vesiresurssien hoidosta ja veden kontrolloimattomasta käytöstä. Laajat metsähakkuut ovat heikentäneet maaperän vedensitomiskykyä, ja ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut sateisuuden jakautumiseen maapallolla.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

Veli-Matti Nopanen, Partner, Advion Group Oy

————————————————————————————————————————

Kirjoittaja on yksi Advion Group Ltd:n perustajista. Veli-Matilla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä myyntityöstä. Tällä hetkellä hän auttaa suomalaisen vedenpuhdistusteknologian tuotteistamisessa, kansainvälistymisessä ja uusien markkinoiden löytämisessä, osana Advion Groupin YourGlobe – palvelua.

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top