Digitalisaation varjopuoli – kyberturvallisuuden riskit kasvavat!

Vieraamme: Aapo Cederberg, vas, Pertti Jalasvirta 3. oik, Ari Knuuti 2. oik.

Advion Group järjesti keskustelutilaisuuden kyberturvallisuuden nykytilanteesta sekä sen mahdollisuuksista suomalaiseksi vientipalveluksi. Emme aavistaneet vielä tilaisuuden suunnitteluvaiheessa kuinka ajankohtaisesta aiheesta tulisimmekaan keskustelemaan!

”Olemme törmänneet kansainvälisissä projekteissamme tilanteisiin, joissa asiakkaamme haluavat ensimmäiseksi kuulla suomalaisesta kyberturvallisuuden osaamisesta, vaikka alustavalla agendallamme on ollut aivan muiden toimialojen vientiprojektit. Tätä on tullut esiin sekä yritysten että valtionhallinnon puolelta, joten aihe on varsin akuutti” – Näin alusti Advion Groupin toimitusjohtaja Ari Virtanen tilaisuutta, johon oli pyydetty vieraileviksi asiantuntijoiksi Aapo Cederberg Cyberwatch Oy:sta, Pertti Jalasvirta Claned Group Oy:sta sekä Ari Knuuti Arctic Security Oy:sta.

Cyberwatchin toimitusjohtaja, eversti evp. Aapo Cederberg on ollut mukana luomassa maamme kyberturvallisuusstrategiaa Suomen turvallisuuskomitean pääsihteerinä sekä työskennellyt Genevessä toimivan turvallisuuspolitiikan instituutin Geneva Centre for Security Policyn eli GCSP:n asiantuntijana.

Lähes kaikki toimialat ovat haavoittuvia

Cederberg listasi toimialoja, joissa hän näkee suurimpia kyberturvallisuuden uhkia. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuolto, finanssipalvelut, teollisuus, julkinen hallinto, kuljetus ja energia. Terveydenhuolto ja sen haavoittuvaisuus kyberhyökkäyksille on myös Suomessa varsin ajankohtainen aihe, kun SOTE-uudistuksen suuntaviivoja ja päätöksiä tehdään parhaillaan. Yksinkertaisimmillaan valtakunnallisen terveysrekisterin saa kaaokseen, kun sinne kyberhyökkäyksellä tunkeudutaan anonyymisti ja kenenkään tietämättä vaihdetaan vaikka ihmisten verityhmiä, sairaustietoja, diagnooseja tai muuta tietoa. Tällaisen operaation jäljet eivät mahdollisesti tulisi koskaan julki. Kyberrikolliset pyrkivät etsimään juuri tällaisia haavoittuvuuskohteita eri järjestelmistä ja sitten iskemään niihin. Lukuisat suuryhtiöt ovat jo joutuneet hyökkäysten kohteeksi, mutta niistä pyritään pitämään matalaa profiilia. Monessa tapauksessa ei haluta myöntää, että valmistautuminen on ollut täysin puutteellista tai vielä pahempaa – iskua ei ole edes tunnistettu.

Infrastruktuuriin voidaan iskeä monesta heikosta lenkistä

Yhteiskunnan ja sen keskeisten yritysten rajapinta on nykyään varsin häilyvä. Yksityisen sektorin rooli on erittäin merkittävä koskien koko valtakunnan palvelustruktuuria ja sieltä löytyvät usein myös kaikista haavoittuvimmat kohteet. Liikenne- sähkö- ja televerkot ovat varsin kriittisiä toimintoja ja kyberisku niihin saattaa halvaannuttaa koko maan infrastruktuurin toiminnan. Yksittäisten kuljetusyhtiöiden tietoverkkojen kaataminen tai haltuunotto saa jo paljon vahinkoa aikaan, vakavimpia uhkia ovat lentoliikenteen ja raideliikenteen haltuunotto ja käyttö rikollisiin tarkoituksiin. ”Haavoittuvuudet eivät liity pelkästään tekniseen kyberrikollisuuteen – myös yksittäisten avainhenkilöiden kautta saadaan vastaavaa vahinkoa aikaan” jatkoi Aapo Cederberg

Kyberrikollisuus on kasvava business

Cederberg esitteli myös hakkereiden ”palveluhinnastoa”, joka oli aika karua kuultavaa sekä kuluttajan että yrityksen näkökulmasta. Markkinoilta voi tilata murtautumisen Gmail-, Twitter- tai Facebook-tilille noin 150 USD:n hintaan. Yrityksen sähköpostijärjestelmä murretaan 500 USD:n korvausta vastaan. Palvelunestohyökkäyksen päivähinta liikkuu 30-70 USD:n hintahaarukassa ja kuukaudeksi sen saa tilattua 1200 dollarin panostuksella.

Cederbergin mukaan Suomella olisi luotettavana ja teknisesti osaavan maan näkökulmasta loistava tilaisuus olla yksi maailman kyberturvallisuuden johtavaista maista, mutta osaammeko ottaa siitä markkinasta oman paikkamme?

Uusia innovaatioita kyberturvallisuuden toimialalle

Suomi tulisi panostaa enemmän kyberturvallisuuden start-uppeihin, koska niissä syntyy monesti parhaat innovatiiviset ratkaisut. Tällaiset yritykset löytävät takuuvarmasti paikkansa kansainvälisillä markkinoilla. Panostamalla kyberturvallisuuteen voi jokainen yritys parantaa omaa kilpailukykyään. Yritysjohdon on ymmärrettävä, että kyberturvallisuus on tulevaisuudessa yksi liiketoimintakulu.

Saimme samassa tilaisuudessa kuulla myös kahden suomalaisen yrityksen innovaatioista, joilla voidaan vastata yhä kasvavaan kysyntään.

Claned Groupin Pertti Jalasvirta esitteli kansainvälisille markkinoille suunnattua kyberturvallisuuden koulutusohjelmaa, jota voidaan helposti räätälöidä sekä julkishallinnon että yritysten tarpeisiin.

Arctic Securityn Ari Knuuti esitteli palvelupakettia ja tilannekuvajärjestelmää, jolla yritykset ja valtiolliset toimijat voivat evaluoida kyberturvallisuuden nykytilannettaan toimialan riskejä vastaan sekä rakentaa omaa kyvykkyyttään löydettyjen heikkouksien korjaamiseen.

Suomalaista vesiosaamista maailmalle

Finnish Water Forum ry, Vesiotec Oy ja Advion Group Oy käynnistävät yhteistyön globaaleilla vesiresurssien hallinnan ja kehittämisen markkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on suomalaista huippuosaamista hyödyntämällä ratkaista puhtaan veden saatavuuden haasteita.

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

Water taps

”Odotamme yhteistyöltä uusia merkittäviä asiakkuuksia palvelullemme”, kertoo Vesiotecin hallituksen jäsen Jani Härkki. ”Tämä hieno tuotteistettu palvelu sopii oivallisesti osaksi kansainvälisiä hankkeitamme. Pystymme tuomaan sitä esille useissa ohjelmissamme”, jatkaa Advion Groupin toimitusjohtaja Ari Virtanen innostuneena.

Finnish Water Forum yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin ponnistukset suomalaisen vesiosaamisen viennin edistämiseksi. Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja tukea hankemahdollisuuksia suomalaistoimijoiden yhdessä toteutettaviksi.

Vesiotec on kehittänyt erittäin monipuolisen laajojen vesiverkostojen hallintamallin, jolla sekä yksittäisten vesiyhtiöiden että koko kansallisen verkoston veden tila, käyttö, laatu, turvallisuus, riittävyys ja muita ominaisuuksia saadaan tarkasteltua ja toimintaa johdettua hallitusti.

Advion Group on kumppani liiketoiminnan kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Advionin palveluita ovat kansainvälistymisen kiihdyttämiseen tähtäävä YourGlobe, vaativia yritysjärjestelyjä ja muutoksia tukeva YourChange sekä kokeneita väliaikaisjohtajia välittävä YourInterim. Advion on kokemuksella mitattuna yksi Suomen johtavia toimijoita.

Lisätietoja:

Ari Virtanen
Advion Group
040 351 8493
ari.virtanen@adviongroup.com

Markus Tuukkanen
Finnish Water Forum
040 865 3175
markus.tuukkanen@fwf.fi

Jani Härkki
Vesiotec
040 702 8320
jani.harkki@vesiotec.fi

 

Business Forum: UAE ja Suomi jakavat innovaatiovisiot

Suomalaisosaamista ja Arabiemiraattien markkinamahdollisuuksia sovitettiin yhteen korkean tason businessforumissa Helsingissä 23.5.2017. Forumiin osallistui lähes 90 yritystä, joista kolmasosa Emiraateista. Uusia yhteistyömalleja esiteltiin ja niistä keskusteltiin fokusoidusti ja vilkkaasti, sillä Suomen innovaatioympäristö herättää kiinnostusta Emiraateissa. Tapahtuman järjestivät UAE:n kauppaan erikoistunut the Gulfpoint ja yritysten kansainvälistymistä tukeva Advion Group.

’Emiraattimarkkina on kiinnostava suomalaisyrityksille, koska Arabiemiraateissa kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja erityisesti maan tulevaisuusstrategioiden ja EXPOn siivittäminä. Suomella on valtavasti maailmanluokan tarjottavaa energiatehokkuuden, jätteiden ja veden käsittelyn ja älykkäiden digitaalisten palvelujen osalta. Olemme iloisia mutta emme yllättyneitä, että he vastasivat tapahtumakutsuumme myöntävästi’, toteaa Jaana Räsänen-Pentti, The Gulfpointin partneri ja The Finnish Business Council’in kunniapuheenjohtaja.
Koulutusviennillä suuria mahdollisuuksia
’Koulutuksen korkea taso tunnetaan ja koulutusviennin mahdollisuudet olisi pian hyödynnettävä. Suomen maine laadukkaiden tuotteiden luotettavana toimittajana tunnetaan. Suomalaiset eivät osaa käyttää markkinan mahdollisuuksia tarpeeksi tehokkaasti,’ The Gulfpointin partneri Katia Al-Kaisi toteaa ja peräänkuuluttaa  parempaa yhteistyötä ja johdonmukaisuuttaa vientiponnisteluissa myös valtiolta.
‘Advion tarjoaa rautaisannoksen ammattilaisosaamista viennin ja tuotannon suunnitteluun ja ohjaamiseen maailmalle. Jokaisella meistä on vuosikymmenien kokemus vaativista projekteista eri puolilta maailmaan. Uskomme, että kotona tehdyn suunnitelmallisen taustatyön lisäksi paikallisten kumppaneiden kanssa kysyntä ja tarjonta vastaavat parhaiten ilman harhalaukauksia ja hakuammuntaa’, kertoo Ari Virtanen, Advion Groupin toimitusjohtaja.
Forumissa mukana Arabiemiraattien suurimpia yrityksiä
The Gulfpoint, Advion Group ja Ontime Group, tapahtuman tukija, ovat suunnitelleet suomalaisyrityksille tarjooman vientihankkeen suunnitteluun, selvittämiseen ja toteutukseen. Yhtiöiden kanssa yhteistyötä tekevä monialakonserni Ontime Group tarjoaa uudenlaisen kanavan yritysten markkinoille tuloon ja käytännönläheiseen verkottamiseen. ’Olemme mukana kymmenien valtion yksiköiden teknologiatoimittajana, tiedämme miten liiketoiminta käynnistetään ja mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita’, kertoo yhtiön strategiasta ja innovaatioista vastaava johtaja Nawal Belkhir seminaarissa.

Seminaarin paneelikeskustelussa mukana johtaja Nawal Belkhir Ontime Groupista, CEO Ari Virtanen Advion Groupista sekä Partner Katia Al-Kaisi the Gulfpointista. Paneelia johti Aape Pohjavirta Funtzista.
Helsingissä järjestettyyn forumiin osallistuivat Arabiemiraattien suurimmat yritykset, kuten DP World, Etisalat, Road and Transport Authority RTA, Masdar, Emirates National Bank ja vuoden 2020 maailmannäyttelyyn valmistautuva EXPO 2020. Suomesta ratkaisuja presentoimassa oli sekä suuryrityksiä että pk-sektorin yrityksiä, joilta toivottiin UAE:n tarpeisiin soveltuvia konkreettisia ratkaisuja. Dubai Chamber, Finncham, Tekes ja TT presentoivat Finpron moderoimassa forumissa.  Seminaarin juhlapuheen piti Adnocin pääjohtaja, ministeri Sultan Ahmed Al Jaber, joka piti maiden innovaatiotavoitteita toistensa peilikuvina.
Lisätietoja :
Ari Virtanen
ari.virtanen@adviongroup.com, +358 40 3518493

Jaana Räsänen-Pentti
jaana@thegulfpoint.com+971 55 9213564, +358 40 516 8880
Katia Al-Kaisi
katia@thegulfpoint.com+971 55 1071775, +358 40 849 2388
Seminaarin ohjelma on katsottavista täältä
Taustaa Advion Groupista:
Advion Group on kumppani liiketoiminnan kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Palvelumme kärjet ovat kansainvälistymisen kiihdyttämiseen tähtäävä YourGlobe, vaativia yritysjärjestelyjä ja muutoksia tukeva YourChange sekä kokeneita interim-johtajia välittävä YourInterim. Olemme kokemuksella mitattuna yksi Suomen johtavia toimijoita. Markkina-aluettamme ovat Suomen ja Itämeren alueen lisäksi Aasia, Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Venäjä.
Taustaa The Gulfpointista
The Gulfpoint on Lähi-Idässä Dubaissa toimiva johtava suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen ja markkinoille tuloon erikoistunut asiantuntijayritys. Tarjoamme kansainvälistymiseen markkinatutkimuksia, kilpailukartoituksia, kanavastrategian luomista, strategiakonsultointia sekä opastusta alueella toimimiseen. Toimimme myös valikoitujen yritysten paikallisena myyntikonttorina tai koordinaattorina sekä alkuvaiheen liiketoiminnan rakentajana ja paikallisena yrityksen edustajana. Jokaisella partnereillamme on kymmenen vuoden kokemus alueen liiketoiminnasta.
Taustaa Ontime Groupista
Ontime Group on johtava viranomaispalvelujen toimittaja UAE:ssa. Palvelemme vuosittain yli miljoonaa asiakasta. Ontime tarjoaa yrityksille ja kansalaisille digitaalisia ja verkkoasioinnin palveluita helpottamaan ja nopeuttamaan yritysten ja kansalaisten asiointia.

Kansainvälinen vesipäivä 22.3

vesi1

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Maapallon kokonaisvesivaroista vain noin 3 % on ihmiselle ja eläimille välttämätöntä makeaa vettä. Siitä suurin osa on varastoitunut jäätikköihin sekä maa- ja kallioperään.  Vain noin 1 % makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä, joissa ja tekoaltaissa ja siitäkin on suuri osa yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien sekä maatalouden lannoite- ja torjunta-aineiden saastuttamaa. Myös vesihävikki aiheuttaa vesipulaa. Suurkaupungeissa jopa 40 prosenttia vesivaroista menee hukkaan sekä hävikkinä että likaantumisena.

Maapallon vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Vähiten makeaa vettä on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Suomessa uusiutuvia vesivaroja on puolestaan Euroopan unionin maista eniten henkeä kohden. Olemme puhtaan veden saatavuuden suhteen etuoikeutetussa asemassa. Vesivarantojensa perusteella 40 maata elää jatkuvassa veden puutteessa, useimmat näistä maista Lähi-idässä sekä pohjoisimmassa ja eteläisimmässä Afrikassa (uusiutuvat makeanveden varat alle 1 700 kuutiometriä asukasta kohti vuodessa).

Maailmassa on arviolta 425 miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään puhdasta vettä. Noin 980 miljoonalta ihmiseltä puuttuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käymälät. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on ilman puhdasta juomavettä ja perussanitaatiota yhteensä noin 3,6 miljardia ihmistä. Puhtaan juomaveden ja kunnon sanitaation puute johtaa vuosittain arviolta noin 1,5 miljoonan lapsen kuolemaan.

vesi5

Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana vedenkäyttö maapallolla on esitettyjen arvioiden mukaan kuusinkertaistunut, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin väestönkasvu samana aikana. Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat lisänneet vedenkulutusta, samoin veden hukkaa ja saastumista. Varsinkin Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa vettä kulutetaan enemmän kuin sitä syntyy.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävään kuivuutta jo ennestään kuivuudesta kärsivillä alueilla. Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etelä-Aasia kärsivät vuosikymmeniä kestäneestä huonosta vesiresurssien hoidosta ja veden kontrolloimattomasta käytöstä. Laajat metsähakkuut ovat heikentäneet maaperän vedensitomiskykyä, ja ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut sateisuuden jakautumiseen maapallolla.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

Veli-Matti Nopanen, Partner, Advion Group Oy

————————————————————————————————————————

Kirjoittaja on yksi Advion Group Ltd:n perustajista. Veli-Matilla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä myyntityöstä. Tällä hetkellä hän auttaa suomalaisen vedenpuhdistusteknologian tuotteistamisessa, kansainvälistymisessä ja uusien markkinoiden löytämisessä, osana Advion Groupin YourGlobe – palvelua.

Maailma on täynnä mahdollisuuksia!

Vuoden 2016 talousuutisten tuomat positiiviset sävyt teknologiateollisuuden kasvavasta tilauskannasta vaikuttavat piristävästi muuten normaalin marraskuiseen säähän.

Sekä meriteollisuuden tilauskanta, että viimeksi Uudenkaupungin autotehtaan uudet tilaukset ansaitset saamansa huomion.

”Mitä suomalaiset yritykset voisivat tehdä”

Mahdollisuuksia maailmalla on tosin merkittävästi enemmän ja sen sijaan että odottelemme milloin seuraava saksalaisyhtiö tuo taas Suomeen töitä voisi olla mielenkiintoista vilkaista aamupeiliin, mitä itse kukin meistä voisi tehdä, että saadaan kirjoittaa seuraavasta suuresta tilauskannan muutoksesta – tai lukuisista pienemmistä tilauksista joilla on suuri työllistävä vaikutus.  En aliarvio Meyer Werftin ja Meyerin perheen merkitystä tai Mercedes Benzin päätöstä siirtää tuotantoa Suomeen mutta jos suomalaisyritykset itse onnistuvat myymään tuotantoaan yhtä tehokkaasti, voi jossakin kohdin aivan aidosti tulla tarve lisätyövoiman saamiseksi maassamme.

Samalla tavoin kuin tuotannon saaminen Suomeen, myös yhteistyö kansainvälisen tuotannon aloittamiseksi ulkomailla lisää hyvinvointia Suomessa ja nyt sellaiseen yhteistyöhön on paremmat edellytykset kuin aikoihin. Kansainvälisen politiikan jatkuva kireä tilanne, epätietoisuus USA:n tulevista talouspoliittisista ratkaisuista, EU alueen epätasapainoinen talouskehitys – ei pelkästään Brexit – ja monet muut tulevat muutokset luovat pohjaa pienemmille muutoksille ympäri maailman.

Jatka lukemista ”Maailma on täynnä mahdollisuuksia!”

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top